Бъдещето на пластмасовите опаковки – конференцията Packaging Design 4 Sustainability – обхваща всички аспекти, позволяващи кръгова икономика, чрез прилагане на методи за проектиране на ниво материал, продукт и веригата на стойността.

 

Използване на материалите:

  • Намаляване на количеството използвани материали.
  • Подобряване на сортирането на материалите за рециклиране.
  • Биоразградимост – да или не.

 

Дизайн на продукта:

  • Намаляване на използването на материали или броя на компонентите.
  • Използване на дигитални техники за проектиране.
  • Проектиране на веригата на стойността.

Промяна на възприятията – опаковките не са „отпадъци“, а ценна

суровина:

  • Как да организираме и стимулираме веригата на стойността, така че да се насърчава устойчивост.
  • Иновации в методите за събиране на „отпадъци“.
  • Иновации в методите за сортиране на „отпадъци“.

 

По време на конференцията за устойчиво развитие международните лектори ще представят своето виждане и опит в тази областта. Освен конференцията ще бъде проведено и изложение, където партньорите ще демонстрират своите решения на практика.

 

Повече имформация можете да намерите тук.