Младежите в Европа ще имат възможността да обсъждат “интелигентните градове на бъдещето” и ролята на пластмасите и нефтохимическите продукти.

 

Въз основа на изключително успешните издания на Европейския младежки конкурс за дебати (EYDC, www.eydc.eu) през 2016 и 2017 EYDC ще се проведе и през 2018 г. Европейската нефтохимическа асоциация – EPCA и PlasticsEurope отново ще си партнират, за да организират серия от състезания по дебати за младежи в Европа, които ще се проведат между април и октомври 2018 г.

 

Този път девет страни ще бъдат домакини на Националните финали: Белгия или Холандия за съвместните финали “Бенелюкс”, България, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Великобритания. От всяка страна ще могат да участват по около 50 ученици на възраст между 16 и 19 години. По време на заключителния етап на Европейските финали 2018, които ще се състоят във Виена на 8 октомври 2018 г., общо около 30 предварително избрани победители от Националните финали ще представят своите страни. Европейските финали ще бъдат част и от 52-та годишна среща на EPCA, която ще се проведе от 7 до 10 октомври 2018 г.

 

Българският финал на Европейски конкурс за младежки дебати на тема “Живот, учение, работа и мобилност в умните градове на бъдещето: със или без пластмаси и нефтохимикали” ще се проведе на 18 май 2018 г. в заседателната зала на Столичен общински съвет.

 

Европейски младежки конкурс за дебати – EYDC е многостранна образователна инициатива, която има за цел да даде на младите хора уникална възможност да придобият нови умения, изразявайки себе си по убедителен начин на теми, свързани с индустрията; същевременно полимерната индустрия има възможността да изгради връзка с новото поколение, изслушвайки и научавайки техните възгледи.

 

EPCA и PlasticsEurope имат за цел да направят науката и технологиите по-ясни, достъпни и пряко свързани с ежедневието на участниците в дискусиите. Състезанието е отворено за всички ученици, независимо от техния произход, пол, възраст и култура. Тазгодишните дебати ще засягат темата “Живот, учене, работа и преместване в бъдещите интелигентни градове: със или без пластмаси и нефтохимикали”.

 

Как ще живеем утре в градовете на бъдещето или т.нар. “интелигентни градове”, ангажирани в устойчив процес на преход? Ще бъде ли напълно взаимосвързана мобилността в бъдещите умни градове? Дали дронове ще доставят нашите стоки? Дали днешните работни места и образователна среда все още съществуват? Какъв ще бъде приносът на пластмасите и нефтохимическата промишленост за нашите къщи, автомобили и околната среда?

 

По време на провежданите дебати ще се взима под внимание единствено задълбоченото изследване и подготовка по темата, високата степен на умения и техники при дискутиране, както и способността за комуникация и въздействие помежду им. За пореден път EPCA и PlasticsEurope очакват още по-интересни гледни точки и изводи от тазгодишния EYDC!

 

Европейската нефтохимическа асоциация (EPCA)

Основана в Брюксел, EPCA е основната европейска бизнес мрежа за глобалната нефтохимическа бизнес общност, състояща се от проиводители на химикали, техните доставчици, клиенти и доставчици на услуги. Тя работи за и чрез повече от 700 фирми членове от 54 различни страни. EPCA е форум за разработване и споделяне на знания, като подкрепя иновациите, напредничавото мислене и устойчивостта.

 

EPCA насърчава образованието STEM, като се фокусира внимателно върху многообразието и равенството на половете. EPCA също така подчертава мултидисциплинарния подход и разнообразието от предизвикателни кариерни пътеки, които нефтохимическата промишленост предлага.

 

PlasticsEurope е една от водещите европейски търговски асоциации с центрове в Брюксел, Франкфурт, Лондон, Мадрид, Милано и Париж. Асоциацията работи в мрежа с европейски и национални асоциации на пластмаси и има повече от 100 фирми членове, произвеждащи над 90% от всички полимери в страните от ЕС-28, както и Норвегия, Швейцария и Турция.