През 2019 г. Petcore Europe стартира работната група за рециклиране на деполимеризация на PET – с първоначален ангажимент от компании, участващи в разработването на нови и иновативни процеси за рециклиране на PET и полиестерни отпадъци чрез деполимеризация и повторно използване на техните мономерни съставки.

 

Поради нарастващия интерес към рециклирането на PET мономери, Petcore Europe има удоволствието да обяви форума за химическо рециклиране на PET.

 

Това онлайн събитие ще се проведе на  11 октомври 2022 г. от 14:00 до 17:45 CET.

 

Tук можете да се регистрирате и да прочетете повече информация за изказванията и говорителите.