След две години борба с вируса COVID-19 беше установено, че пластмасите играят ключова роля в защитата на общественото здраве, хигиената и безопасността на храните, защита от разпространяването на вируса, както и предотвратяването на хранителните отпадъци.

 

Срещата на високо равнище за пластмасите е изключително важно събитие, което обединява ключовите заинтересовани страни за устойчиво бъдеще, повишавайки осведомеността за гражданството за климата.

 

Събитието има за цел да служи като форум на идеи, като основната цел е да се търси сближаване между различни визии от заинтересованите страни, за да се представят широкообхватни и ангажиращи решения за цялата верига за стойността.

 

Това ще доведе до ангажимент, чрез декларация за позиция, която ще преведе глобална визия и действия за създаване на по-устойчива среда и кръгово бъдеще за пластмасите.

 

Повече информация можете да прочетете тук.