Новини

24 кг пластмасови опаковки: толкова е генерирал всеки българин през 2019 г. по последните данни на Евростат, а средното ниво в ЕС е още по-високо – 34 кг на човек. Нивата на рециклиране на пласмаси в България са добри, но самата събираемост на рециклируеми опаковки може много да се подобри. Важно е в цветните контейнери да попадат годни за рециклиране опаковки, а мнозина продължават да не знаят кои са те. Генералното решение, разбира се, е да ограничим еднократните опаковки до минимум, но това е трудно постижимо в ежедневния живот, а по-реалистичната алтернатива засега остава рециклирането.

В рамките на проекта  „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението” с номер BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01. Проектът е с финансовата подкрепа на ОП „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021,  експерти от Браншова асоциация полимери осъществиха презентация в  53 ОУ “Николай Хрелков”, Горна баня и запознаха ученици и учители с Кръговата икономика, възможности за рециклиране в училище и повторната употреба на материали.

Браншова Асоциация Полимери,  която е партньор по проект “Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението” с номер: BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01, представи пред учениците от 10 клас в 153…

В „Темата на NOVA”, излъчена на 22 октомври 2022г., беше разгледано рециклирането и повторното използване на пластмасови опаковки. За да работят, българските рециклиращи заводи вече внасят използвана пластмаса от чужбина. г-жа Цветанка Тодорова, председател на УС Асоциация „Полимери” сподели пред медията, че само за един голям производител на пластмаса у нас са нужни около 80 000 тона годишно рециклиран материал. В момента толкова е общото събрано количество опаковки за страната.

Разделното изхвърляне на отпадъците е част от съвременния живот и започва с осъзнатото решение за личното участие на всеки от нас в опазването на природата.  Разделното изхвърляне на отпадъците улеснява рециклирането им. Когато нещо старо се превръща в нещо ново, това е от полза както за хората, така и за околната среда, а ресурсите не се губят. Рециклирането пести енергия. Благодарение на него остават по-малко отпадъци, отиващи в депата.

Контейнерите ще бъдат поставени до края на 2022 г. като междинна стъпка по пътя към национална депозитна система. До края на годината в България се планира да се събират разделно още близо 600 000 литра пластмасови бутилки до 3 л. Това ще стане възможно заради поетапното поставяне на 2080 нови жълти контейнери за целта из цялата страна, в синхрон с допълнение на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки към Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда от 2021 година.

Беше публикуван новият бюлетин по проект „Повишаване на oсведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ с № BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01 , в който БАП е партньор.

Зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева се срещна с представители на браншови организации във връзка с рециклирането на опаковки и възможностите за въвеждане на депозитната система в България.„За България е важно достигане на целите за рециклиране, заложени към страните в ЕС, и съответно намаляване на депонирането. Въвеждането на депозитната система е стъпка именно в тази посока“, каза зам.-министър Колева. Участниците в срещата дискутираха критериите при избора на най-ефективния и работещ модел за въвеждане на депозитната система, като се отчетат интересите на всички заинтересовани страни. Обърнато бе внимание и на т. нар. „пътна карта“ по отношение на възможните срокове, необходими за въвеждането на депозитната система на национално ниво.

На 23 юни 2022г. в Пловдив беше проведено Общо събрание на Браншова Асоциация Полимери. Гости на събитието бяха председателят на БСК Добри Митрев и зам.-председателят Мария Минчева. Г-н Добри Митрев, Председател на УС на БСК, поздрави участниците в ОС от името на Управителния съвет на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и връчи поздравителен адрес. Г-н Митрев запозна участниците в заседанието с активностите на БСК и на останалите работодателски организации, обединени в АОБР, във връзка с преодоляването на проблемите с високите енергийни цени за небитовите потребители.

На 8 юни в ПГТ „Пенчо Семов“ гр. Габрово се проведе публично събитие по проект  „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението”. Събитието се проведе съвместно…