Новини

На 22 февруари 2021 в предаването „Чети етикета“ по бТВ, на тема “Разделяме се с част от пластмасовите чаши, чинии и прибори” участва г-жа Цветанка Тодорова – Председател на УС на БАП.

Алиансът “Полимери за Европа” е създаден от Европейската асоциация на пререботвателите на пластмаси (EuPC) по време на кризата през 2015 г. поради недостига на полимери за преработвателите  в Европа.  Целта му е да изгради и поддържа добра комуникация между доставчици и клиенти на полимери и добавки в Европа след катастрофалната ситуация през първата половина на 2015 г. Мониторингът на декларациите за форсмажор в световен мащаб проведен от  Алианса показа тревожно увеличение на обявените декларации от много производители на полимери към края на 2020 г.

Нефтохимическата компания Лукойл планира да изгради нов завод за полипропилен (PP) в Бургас. Компанията е придобила лиценз  за производствена линия “Novolen”  с капацитет от  280 000 т/г от американската компания Lummus, Тексас. Договорът включва, също така, техническо проектиране, обучение и поддръжка, както и доставка на катализатори. Лукойл  вече има линия за производство на PP с капацитет за 80 000 т/г в  Бургас. Групата има и друго производствено съоръжение в своя руски комплекс “Ставролен” в град Будьоновск, който има капацитет от 120 000 т / г.

По данни на PlasticsEurope ЕС произвежда 58 милиона тона пластмаса всяка година, като около половината от тях стават отпадък. Годишно в Европа се изхвърлят 25 милиона тона пластмасови отпадъци и само 30 % от тях са рециклирани, 39 % са изгорени, а 30 % се депонират. На 16 януари 2018 г Европейската комисия прие “Европейската стратегия за пластмасата в кръговата икономика”, която е част от прехода към ефективно използване на ресурсите. В стремежа си да допринесе за постигането на целите на Стратегията, българската компания Аскания Кастинг ООД разработи и внедри пилотно, ресурсно ефективна и иновативна технологична линия за производство на пластмасови детайли за вентилатори, чиято цел е предотвратяване образуването на пластмасови отпадъци в съществуващото производство на фирмата, като по този начин ще допринесе за устойчивото развитие на българската и европейската икономика. Внедряването на новата технология представлява основна промяна в целия производствен процес. В сърцевината на иновативната производствена линия стои устройство за отчитане и контрол на промените в свойствата на материала по време на процеса на шприцоване, което е патентовано с два патента.

На 7 октомври 2020г., беше проведена среща на фирмите от бранш Полимери, на която беше отбелязана  20 годишнината от създаването на БАП. Събитието започна с презентация на г-н Антон Пейчев, старши експерт в Дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ на тема „Отговорности и предизвикателства пред преработвателите на пластмаси, свързани с предстоящите промени в националното законодателство с оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти, както и управлението на отпадъците във връзка с кръговата икономика и Директива 2018/852 на ЕП относно опаковките и отпадъците от опаковки“

С последното споразумение за новата многогодишна финансова рамка (МФР) и създаването на  Фонд за възстановяване от  коронавируса, Европейският съвет одобри прилагането на така наречения  данък върху пластмасите от 1 януари 2021 г. Планът предвижда такса от 0,80 евро / кг. върху  нерециклираните пластмасови отпадъци от опаковки, които държавите-членки ще плащат в бюджета на ЕС.

В последния брой на сп. “Инженеринг ревю”, г-жа Цветанка Тодорова, Председател на Управителния съвет на Браншова Асоциация Полимери, сподели в свое интервю кои са най-големите предизвикателства пред пластмасопреработвателите в България, предизвикани от кризата с COVID-19, и в каква посока браншът ще се развива в бъдеще.

INEOS Styrolution обяви първите резултати от оценката на анализа на жизнения цикъл (LCA) на деполимеризирания стирол в съответствие със стандартите ISO 14040 и ISO 14044. Резултатите потвърждават налагащото се в последните години мнение,  че рециклирания полистирол е ценен полимер, който…

EuPC получи официален отговор от ЕК на писмото, с което настоява за отлагане или удължаване на сроковете за  прилагане на Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба с оглед на кризата с COVID -19.

  McDonald’s, Starbucks, The Second Cup, Tim Hortons и други големи вериги за кафе и бързо хранене обявиха, че престават да приемат чаши за многократна употреба, донесени  от клиенти, на фона на опасенията относно разпространението на епидемията от коронавирус.  …