Ползи от членство в БАП

Заедно сме по-силни

БАП работи по установени в развитите страни практики, да представлява единния глас на индустрията пред българските институции. Намираме се в период на динамични промени и само обединен бизнесът може да отстоява интересите си.

Лобиране и представителство

БАП работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в страната, които имат отношение към дейността на фирмите от бранша. Присъединявайки се към Сдружението, можете да участвате активно в изготвянето на становища и искания до тези институции.

Достъп до база данни

БАП поддържа и постоянно обновява своята база данни. Благодарение на членството си в EuPC и партньорството си с PlasticsEurope Сдружението развива контактите си с други национално представени асоциации на полимерната индустрия. Чрез нашето сдружение ще получите достъп до професионалисти и фирми в различните секторни групи на бранша.

Достъп до информация

Нашите членове получават текуща информация за дейността на БАП, осъществените контакти, мероприятия и резултатите от тях. За целта екипът на БАП периодично  издава електронен бюлетин.

Популяризиране на бизнеса Ви

Членството в БАП осигурява добра платформа за популяризиране на вашата дейност и повишаване на вашите продажби.

Участие в проекти

Ние непрекъснато търсим възможности за финансиране на проекти и инициативи в полза на нашите членове.

Отстъпки за членове

Всички членове на БАП получават отстъпка при участие в организирани от БАП мероприятия, в т.ч. семинари, конференции, обучения и др.

Партньорство за кръгова икономика, устойчивост и конкурентоспособност!

Присъедини се!

Условия за членство

За да станете редовен член на БАП е необходимо фирмата да развива дейност в областта на преработката, търговията и/или рециклирането на полимери, както и да приемате Устава на Асоциацията.

Необходимите документи за кандидатстване за членство в БАП са следните:

1. Заявление за приемане за член на БАП, адресирано до УС на БАП (в прикачения файл);

2. Кратко представяне на фирмения профил, собственика/-ците и визията на фирмата Ви за бъдещото й развитие.

След предоставяне на необходимите документи, същите се изпращат до членовете на УС на БАП за разглеждане и одобрение на първото насрочено заседание на УС. След проведеното заседание ще Ви изпратим уведомително писмо за решението на УС.

Благодарим за проявения интерес да работим съвместно!